FLC LUX SẦM SƠN

TIN MỚI

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG L'AMOURA FLC LUX CITY SẦM SƠN
I. CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ

CHÍNH SÁCH
CHI TIẾT01

Cam kết thu nhập từ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ (CTCT)

- Mức cam kết Thu nhập tiên thuê: Khách hàng đƣợc nhận 85% lợi  nhuận nhƣng không thấp hơn 10% giá trị Biệt thự (không bao gồm VAT, các khoản chiết khấu, khuyến mại quà tặng)/năm. Cam kết thu nhập đƣợc tính bằng VNĐ.
- Thời gian cam kết: 05 năm kể từ ngày khách hàng bàn giao biệt thự cho FLC quản lý.
- Kể từ năm thứ 06, khách hàng đƣợc hƣởng 85% lợi nhuận từ hoạt động cho thuê biệt thự
-   Kỳ thanh toán: Kỳ đầu tiên sau 3 tháng kể từ ngày khách hàng bàn giao biệt thự cho FLC quản lý. Các kỳ tiếp theo 06 tháng/lần.
-   Điều kiện cho thuê: Khách hàng bàn giao Biệt thự theo tiêu chuẩn nội thất 3 sao ++ hoặc Khách hàng mua nhà hoàn thiện nội thất của FLC
02
Quyền lợi Khách hàng khi tham gia CTCT
- Sử dụng 30 đêm miễn phí/năm trong thời gian Khách hàng tham gia Chƣơng trình cho thuê
II. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

THỜI ĐIỂM
CHI TIẾT
01
Ký Thỏa thuận đặt cọc
Tại thời điểm đặt cọc 100.000.000 đồng/Biệt thự
02
Thanh toán lần 1
45% Giá Bán BT phần thô (bao gồm VAT) trong vòng 7 ngày kể từ ngày đặt cọc (đã bao gồm tiền cọc 100.000.000 đồng)
03
Thanh toán lần 2
50% Giá Bán BT phần thô (bao gồm VAT) trong vòng 30 ngày kể từ ngày HĐMB

04

Nhận GCN QSDĐ
5% Giá Bán BT phần thô (bao gồm VAT) khi nhận thông báo về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất
GÓI NỘI THẤT
01
Thanh toán lần 1
Thanh toán 30% giá bán gói nội thất (bao gồm VAT) 30 ngày khi nhận bàn giao thô
02
Thanh toán lần 2
Thanh toán 40% giá bán gói nội thất (bao gồm VAT) 60 ngày khi nhận bàn giao thô
03
Thanh toán lần 3
Thanh toán 30% giá bán gói nội thất (bao gồm VAT) khi nhận bàn giao biệt thự hoàn thiện nội thất
III. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU MUA SỐ LƯỢNG LỚN, MUA THEO NHÓM VÀ THANH TOÁN TRƯỚC HẠN
SỐ LƯƠNG SẢN PHẨM
CHIẾT KHẤU
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

2– 4 sản phẩm

Chiết khấu thêm 1%/1 sản phẩm
-  Khách hàng hoặc nhóm khách  hàng đặt cọc mua nhiều sản phẩm trong cùng 1 ngày và thanh toán cùng đợt trong vòng 7-10 ngày kể từ ngày đặt cọc.
-  Khách hàng mua từ sản phầm thứ 2 của dự án FLC Sầm Sơn
-  Giá trị chiết khấu đối với sản  phẩm FLC L’amoura đƣợc tính trên giá trị tiền đất trƣớc thuế.

5 – 7 Sản phẩm

Chiết khấu thêm 2%/1 sản phẩm

8 - 10 sản phẩm

Chiết khấu thêm 3%/1 sản phẩm
Từ 11 sản phẩm trở lên
Chiết khấu thêm 4%/1 sản phẩm
CHIẾT KHẤU THANH TOÁN TRƯỚC HẠN
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
Chiết khấu thêm 2% trên số tiền khách hàng thanh toán trƣớc hạn (tƣơng đƣơng 50% - 55% GTHĐ trƣớc thuế)
Khách hàng nộp đủ từ 95% ngay khi HĐMB
Chiết khấu thêm 2% trên số tiền khách hàng thanh toán trƣớc hạn (tƣơng đƣơng 95% - 100% GTHĐ trƣớc thuế)
Khách hàng nộp đủ từ 95% ngay khi HĐ đặt cọc
-          Các chính chiết khấu thanh toán trƣớc hạn và chính sách chiết khấu mua theo nhóm/mua số lƣợng lớn đƣợc áp dụng đồng thời với nhau đồng thời với các Chính sách bán hàng đang áp dụng đối với từng loại sản phẩm trong cùng một thời điểm.
-          Giá trị chiết khấu đƣợc khấu trừ trực tiếp vào giá bán Biệt thự bao gồm cả khách hàng tham gia chƣơng trình cho thuê.
IV. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CHO KHÁCH HÀNG
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
CHI TIẾT


Quà tặng lên tới 10% khi mua Biệt thự L’amoura
Tặng 5% Giá trị hợp đồng ( trƣớc VAT)
Dành cho khách hàng mua biệt thự L’amoura tham gia chƣơng trình cho thuê
Tặng 10% Giá trị Hợp đồng (trƣớc VAT)
Dành cho khách hàng mua biệt thự L’amoura và không tham gia chƣơng trình thuê
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG
Khách hàng HĐMB và thanh toán đủ 45% GTHĐ.

GỌI NGAY HOTLINE CHỦ ĐẦU TƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ THAM QUAN FLC LUX CITY SẦM SƠN THANH HÓA


Không có nhận xét nào

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.